תקציר עמ' 412 - ת. 12

חישוב אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים