תקציר עמ' 410 - ת. 15

חישוב אינטגרל עם פונקצית שורש