מציאת פונקציה המקיימת אינטגרל נתון - פונקציות לוגריתמיות