תקציר עמ' 408 - ת. 22

מציאת פונקציה המקיימת אינטגרל נתון - פונקציות לוגריתמיות