תקציר עמ' 530 - ת. 26

תרגיל חזרה מסכם הכולל פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות