תקציר עמ' 208 - ת. 12

הוכחה שסדרה נתונה היא סדרה חשבונית ומציאת האיבר הכללי שלה