תקציר סדרה עולה וסדרה יורדת

סדרה כללית שעולה או יורדת, עמ׳ 204 - דוגמה