תקציר עמ' 480 - דוגמה ב'

פתרון בעיות חישוב במעגל בעזרת משולש ישר זוית, חישוב זוית בין שני משיקים למעגל