פתרון בעיות חישוב במעגל בעזרת משולש ישר זוית, חישוב זוית בין שני משיקים למעגל