תקציר בעיות קיצון בפונקציות וגרפים - פולינומים

פתרון שתי בעיות קיצון בפונקציות וגרפים