תקציר בעיות קיצון בפונקציות וגרפים - פונקציות רציונאליות

בעיות מינימום ומקסימום בפונקציות וגרפים - דוגמה