תקציר בעיות קיצון כלכליות במישור - פונקציות רציונאליות

בעיות מינימום ומקסימום כלכליות - דוגמה