תקציר בעיות קיצון בהנדסת המישור - פונקציות רציונאליות

בעיות מינימום ומקסימום בהנדסת המישור - דוגמה ופתרון תרגיל