תקציר בעיות קיצון עם מספרים - פונקציות רציונאליות

בעיות מינימום ומקסימום עם מספרים - דוגמה