תקציר חקירת פונקציה רציונאלית (עם אסימפטוטות)

תרגיל בחקירת פונקציה רציונאלית