תקציר אסימפטוטות המקבילות לציר ה-x

אסימפטוטות המקבילות לציר ה-x לפונקציות מהצורה y=a/x^n+b - דוגמה