תקציר חקירת פונקציה רציונאלית

פתרון תרגיל בחקירת פונקציה רציונאלית עם פרמטרים