תקציר עלייה וירידה - פונקציה רציונאלית

מציאת תחומי העלייה והירידה של פונקציות רציונאליות - דוגמאות