תקציר תחום ההגדרה - פונקציות רציונאליות

מציאת תחום ההגדרה של פונקציות רציונאליות - דוגמאות ופתרון תרגיל