תקציר נקודות קיצון - פונקציות רציונאליות

מציאת נקודות קיצון של פונקציות רציונאליות - דוגמה