תקציר משיק לפונקציה רציונאלית

מציאת משוואת משיק לפונקציה רציונאלית - דוגמה ופתרון תרגילים