תקציר פונקציה רציונאלית - תרגילים שונים

תרגילים פשוטים במציאת ערך פונקציה רציונאלית, מציאת נקודות חיתוך של שתי פונקציות וגזירת פונקציה רציונאלית