נגזרת הפונקציה הפונקציה הרציונאלית: y=a/x^n+b ,y=a/x ,y=1/x - נוסחאות ודוגמאות