תקציר בעיות קיצון בפונקציות וגרפים - ריבועי מרחקים

בעית קיצון נוספת בפונקציות וגרפים - פולינומים