תקציר בעיות קיצון בפונקציות וגרפים - אורכי קטעים המאונכים לציר ה-x

בעית קיצון נוספת בפונקציות וגרפים - פולינומים