תרגיל במציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית עם פרמטר