תקציר מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית

תרגיל במציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית עם פרמטר