תקציר חקירת פונקציה (פונקצית שורש)

תרגיל מתקדם בחקירת פונקציה - פונקציה עם שורשים