תקציר גיאומטריה אנליטית במעגל

תרגיל מתקדם בנושא גיאומטריה אנליטית - מעגל