תקציר גיאומטריה אנליטית במצולעים

תרגיל מתקדם בנושא גיאומטריה אנליטית - משולש