תקציר חקירת פונקציות עם שורשים

תרגיל בחקירת פונקציה עם שורשים כולל סרטוט - דוגמה