תקציר נקודות קיצון - פונקציות עם שורשים

מציאת נקודות קיצון כולל בקצה תחום ההגדרה של פונקציה עם שורשים - דוגמה