תקציר עליה וירידה - פונקציות עם שורשים

מציאת תחומי העליה והירידה של פונקציה - דוגמה