תקציר נקודות קיצון פנימיות - פונקציות שורש

מציאת נקודות קיצון פנימיות - פונקציות עם שורשים - דוגמה ופתרון תרגיל