תקציר משיק - פונקציות עם שורשים

מציאת משוואת משיק המשיק לפונקצית שורש בנקודה - דוגמה ופתרון תרגילים