מציאת משוואת משיק המשיק לפונקצית שורש בנקודה - דוגמה ופתרון תרגילים