תקציר נגזרת פונקצית שורש

פתרון תרגילים שונים שבהם צריך לבצע נגזרת פונקצית שורש