תקציר פונקציות עם שורשים ריבועיים

נגזרת הפונקציה x√ ו-a√x - דוגמאות ופתרון תרגיל