תקציר משיק למעגל - גיאומטריה אנליטית

תרגיל בנושא מציאת משוואת משיק למעגל בנקודה