תקציר משיק למעגל - גיאומטריה אנליטית - השקה לצירים

מעגל המשיק לצירים או לאחד מהם - דוגמה