תקציר שטחים - פונקציות עם פרמטרים (פולינומים)

מציאת פרמטר על פי שטח ופונקציה נתונים