תקציר שטחים עם משיק - פולינומים

חישוב שטח המוגבל על ידי משיק, פונקציה וציר - דוגמה ופתרון תרגיל