חישוב שטח המוגבל על ידי משיק, פונקציה וציר - דוגמה ופתרון תרגיל