תקציר שטחים מורכבים - פולינומים

חישוב שטחים מורכבים - דוגמה