תקציר האינטגרל המסוים

הגדרת האינטגרל המסוים, אינגרל מסוים - פולינומים - דוגמה ופתרון תרגיל