פונקציה קדומה והגדרת האינטגרל הלא מסוים- דוגמה ופתרון תרגילים