תקציר עמ' 353 - ת. 6

פתרון תרגיל הכולל שלושה נסיונות (שלבים)