תקציר מאגר 801: עמ' 73 - ת. 62

התאמת פונקציה לגרף, מציאת משוואת ישר