התאמת פונקציה לגרף, מציאת משוואת ישר, חישוב שטח משולש