תקציר מאגר 801: עמ' 73 - ת. 61

התאמת פונקציה לגרף, מציאת משוואת ישר, חישוב שטח משולש