תקציר מאגר 801: עמ' 73 - ת. 60

חישובים שונים בגיאומטריה אנליטית - משולש