תקציר מאגר 801: עמ' 72 - ת. 58

התאמת פונקציה לגרף, מציאת משוואת ישר, חישוב שטח משולש