תקציר מאגר 801: עמ' 72 - ת. 56

מציאת שיפוע, נקודות וחישוב שטח ריבוע