תקציר מאגר 801: עמ' 70 - ת. 45

מציאת משוואת ישר אורכי ישרים