תקציר מאגר 801: עמ' 71 - ת. 49

מציאת שיעורי נקודות ושטח מקבילית