תקציר מאגר 801: עמ' 70 - ת. 46

מציאת אורך צלע, נקודת חיתוך של שני ישרים וחישוב שטח מעוין